Close

Waarden

We bieden je graag een veilige omgeving aan, waarin vertrouwen kan groeien om te delen wat je wil. Daarom onderschrijft elke pastor van Op Adem de volgende waarden:

beschikbaarheid: wij staan ópen voor iedereen en élk verhaal
professionaliteit: wij handelen conform onze professionele, academische standaarden
christelijke identiteit: wij kunnen en willen putten uit de rijke bronnen van het christelijk geloof
vrijheid: wij zijn als pastores verschillend en zien dat als een verrijking, ook voor jou
grenzen: wij leggen verantwoording af van ons werk

Diversiteit

Als team zijn we heel divers, ook in de tradities en geloofsopvattingen waarin we zelf staan. Mocht je iemand van ons daarom bijvoorbeeld een keer om advies vragen is het goed je te beseffen dat we ook in ons advies of meedenken kunnen verschillen. Het staat je dan ook vrij om nog eens terug te komen bij een andere pastor, voor een ander advies waar je misschien meer mee denkt te kunnen.

Mocht je willen weten binnen welke verschillende Kamper kerken wij werkzaam zijn, dan kan je dat hieronder bij onze foto’s vinden.

Geen vervanging of trajecten

Wat wij je bieden is niet bedoeld als vervanging van de pastorale zorg die je misschien in je eigen kerk of gemeente ook kan ontvangen. 

Bovendien is het ook niet de insteek dat we trajecten voor je gaan uitzetten of voorstellen en richten we ons meer op eenmalig contact. Wel kunnen we je vanuit ons brede netwerk doorverwijzen naar een mogelijke volgende stap, wanneer je dat zou willen.

[tekst gaat verder onder afbeelding]

Meet the team

Wat is jouw verhaal?

Ieder mens is zoveel meer dan zijn lichaam of haar brein. Als we zorgen voor ons lichaam of ons brein dan weten we een huisarts of psycholoog te vinden. Maar wat als jij, als mens, ándere vragen hebt? Vragen over je wezen, je ‘ziel,’ je relatie tot God, je relatie tot anderen, deze wereld? En wat als je misschien niet zit te wachten op antwoorden die je al hebt gehoord, namens de kerk of God?
Op Adem biedt voor íedereen in Kampen een laagdrempelige mogelijkheid tot het ontvangen van onvoorwaardelijke en professionele ‘zorg voor de ziel.’ 

Ontstaan

Na een aantal jaren dromen werden rond de zomer van 2020 de plannen concreet om een vrijplaats te zoeken in Kampen waar mensen op een zo laagdrempelige en uitnodigende manier in contact konden komen met pastorale zorg – ook en misschien wel juist voor mensen die weinig of niets (meer) met kerk of geloof hebben. Een relatief groot aantal predikanten uit de Kamper samenleving had oog voor deze behoefte van de stadsgenoten. We leven veel langs elkaar heen en leven maar weinig samen, in een wereld die heel snel veranderd. Door alle vluchtigheid en eenzaamheid is de vraag steeds groter geworden: wáár is er nu echt nog tijd, oprechte aandacht en ruimte voor jóuw verhaal? In ieder geval bij Op Adem!

Een prachtige locatie voor alledag

Bij aanvang in 2021 is er eerst gekozen voor de geweldige locatie van de Bovenkerk; hét symbool van Kampen. Al eeuwen worden mensen hier bijna automatisch stil en raken mensen verwonderd. Elke zomerse dag wandelen Kampenaren en toeristen naar binnen, soms op zoek naar méér dan een beschrijving van een orgel.

Daarmee hopen wij dit unieke gebouw ook weer meer terug te geven aan álle inwoners van onze mooie stad. Het is spijtig dat het op zondag niet meer wordt gebruikt als kerkgebouw, maar voor Op Adem werd het daarmee ook een meer neutrale grond, zonder de stempel van één specifieke kerk of stroming. Want ook dat is kostbaar aan Op Adem: het laat zien dat we als hele verschillende christenen en kerken sámen kunnen optrekken om onze stad te kunnen dienen.

Wij staan voor je klaar!

Wilbert Dekker | PKN Westerkerk

‘Ik bied graag een luisterend oor en ik houd van de verhalen die mensen me vertellen. Want daarin kun je soms op onverwachte momenten sporen vinden van Gods liefde en trouw.’Maurits Luth | baptistengemeente

‘Mensen zeggen het te waarderen als ik een stukje met ze mee op loop in hun leven, op zoek naar geloof, hoop en liefde. Misschien jij ook wel.’

‘Gedreven door Gods onvoorwaardelijke Liefde voor mensen.’

Anneke van der Velde | Vrijzinnigen

 ‘Kom gerust eens praten over wat u bezig houdt.
Ieder mens heeft een eigen verhaal dat gehoord mag worden!’

Rinus van Warven | Lutherse Gemeente

 ‘Ik wil mensen graag helpen om de weg naar zichzelf weer terug te vinden.’

‘De kunst van het luisteren is om de ander te horen.’


Hans Slotman | GKv Eudokiakerk

 ‘Er was een tijd waarin ik dacht de mond van God te moeten zijn. Ondertussen ben ik dat wel kwijtgeraakt. Ik heb ontdekt dat ik vooral het oor van God mag zijn. Luisterend wil ik je ontmoeten.’


Sjoerd van der Velde | Vrije Evangelische Gemeente

‘Het leven heeft mij geleerd: voor God is elk mens waardevol.’

‘Jij bent waardevol: niet om wat je doet of hebt gedaan, maar gewoon om wie je bent! Mooi om jou te ontmoeten!’

Lex Boot | PKN Open Hof

‘Ik wil je helpen luisteren naar je ziel.’

‘Vertraag de tijd eens, zoek de stilte.’

Jeroen Kanis | Sozo International Church

‘Hart voor eenheid.’

‘Oog voor buitenstaanders.’

Roel Venderbos | NGK Nieuwe Kerk

‘Het leven bestaat uit lopen, vallen, struikelen, opstaan, huppelen en meer.
En ik geloof dat God daarbij Zijn hand geeft!’

Kasper Jager | PKN Open Hof

‘Een luisterend oor en een warm hart.’

‘Voor een moment van rust en stilte.’

Feike Verboom | PKN Westerkerk

‘Voor mij is de geborgenheid van mijn leven dat de Here Jezus mij lief heeft.’

‘Alle vragen die er zijn mag ik delen met de Heiland.’

Bram Beute | GKv Bazuinkerk

 ‘Dat je als mens gezien en gehoord wordt is zó belangrijk.
Ik vind het bijzonder als ik daar een heel klein beetje aan kan bijdragen.’